Felhasználási feltételek

Az allas24.hu (com,net) weboldalak használatának vagy/és regisztráció, megkezdése előtt kérjük, hogy mint továbbiakban Felhasználó, figyelmesen olvassa el a Net Performance Zrt. felhasználási feltételeit (a továbbiakban: “FF”), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: “Szerződés”):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a Net Performance Zrt.-vel (Cg. 01 09 262842) és elfogadja a Felhasználási Feltételeket. A Net Performance Zrt. (a továbbiakban A24) a Felhasználási Feltételek jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. Az A24 saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja a Felhasználási Feltételeket (FF-t), a változtatásokat pedig, valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. Az A24 szolgáltatásának a változtatást követő további oldal használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. A változtatás automatikus elfogadtatása az adatkezelési célok és az adatkezelésre jogosultak körét nem érinti, ahhoz az érintett ismételt hozzájárulása szükséges.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az A24 elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az A24 elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá az A24, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az A24 az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

Az A24 nem garantálja munkavállalónak, hogy alkalmas munkalehetőséget talál, illetve nem garantálja, a munkaviszony sem más hasonló jellegű viszony időtartamát. Szolgáltató nem garantálja megrendelőnek, hogy megfelelő jelöltet talál a megüresedett munkakörre, illetve hogy a jelölt kitart a munka-vagy egyéb viszonyban

Az A24, mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Az A24 nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az önéletrajz adatbázis adatainak közvetítéséből történik.

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. Az A24 a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

Az A24 továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.

Regisztráció

Az A24 Szolgáltatás meghatározott részeihez való hozzáférést regisztrációhoz köti.

Kizárólag regisztrált álláskereső felhasználók menthetik el keresési szempontjaikat, a kiválasztott álláshirdetéseket, illetve tölthetik fel önéletrajzukat az önéletrajz-adatbázisban.

Kizárólag az Álláskereső dönt arról, hogy milyen személyes és egyéb adatokat kíván közölni önéletrajzában. A nem regisztrált álláskeresők az A24 Internetes oldalán saját e-mail címről tudják elküldeni az önéletrajzukat a hirdetésekben megadott e-mail címre.

A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztrációnál és adataiban bármilyen változás történik, köteles azt javítani a fiókjában. Amennyiben az A24 tudomására jut, hogy a Felhasználó adatai nem valósak, vagy az adatok alapján nem elérhető, akkor azonnal kizárhatja a Felhasználót a szolgáltatásból.

Az Álláskereső regisztrált Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott önéletrajzi adatai továbbításra kerüljenek az A24rendszerében szereplő álláskínálók részére, illetve hozzáférhetővé tehető számukra.

A regisztráció során gyűjtött személyes adatokat az A24 semmilyen esetben sem továbbítja, illetve nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára, a szolgáltatáson kívül.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárulását adja személyes adatainak a tárolására, valamint adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelő kezelésére.

A regisztrációban megadott adatok alapján elkészül az álláskereső felhasználó önéletrajza. Az elkészült önéletrajzot az álláskereső pdf formátumban tudja lementeni, vagy az A24 rendszerében szereplő hirdetőknek elküldeni. Minden regisztráció után, a regisztrációnál megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld az A24, amivel a regisztrációt a Felhasználó aktivá tudja tenni. A megerősítés után tud belépni a regisztrációnál megadott felhasználónevével és jelszavával.

Rendszerhasználat

Az álláskereső Felhasználók önéletrajzuk adatait bármikor módosíthatják és újabb pdf. önéletrajzot készíthetnek el. Az önéletrajz rendszeren belüli küldéséhez motivációs levél sablont is beállíthatnak, ami kérésre minden önéletrajz küldése esetén felugrik, és beleírva elküldi a hirdetőnek.

Részletes keresés használatával az álláskereső tud keresni, területileg, vagy kulcs szavak alapján a feladott álláshirdetésekben.

A munkaadók sikeres regisztráció után tudják álláshirdetéseiket feladni, illetve szolgáltatásokat megrendelni.

Automatikus jelentkezés

A munkavállaló Felhasználói fiókban lehetőség van automatikus jelentkezés beállítására a kiválasztott rovatokban és területen, aminek a választása esetén a rendszer elküldi a választott rovatokban szereplő hirdetőknek a munkavállaló önéletrajzát automatikusan.

A munkaadó Felhasználónak lehetősége van kikapcsolni az automatikus jelentkezést az online felületen belépés után, vagy szűkíteni melyik rovatokból – alrovatokból fogad automatikus jelentkezéseket.

Hirdetés feladása

A munkaadó Felhasználó az allas24.hu oldalon elektronikus úton adja fel a hirdetését. A hirdetés feladásánál lehetősége van logót elhelyezni a hirdetésben. A hirdetés megtekintése, ellenőrzése után a munkaadó véglegesíti a megrendelést és elküldi a rendszer ellenőrzésre. A munkaadó e-mailben kap értesítést a hirdetése élesítéséről az ellenőrzést követően. A feladott hirdetések a következő munkanapon legkésőbb megjelennek. Lehetősége van a hirdetést anonim módon feladni, ilyenkor nem jelenik meg az e-mail elérhetősége.

A hirdető – Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy hirdetése teljes mértékben megfelel a hatályos jogszabályoknak, így különösen a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvénynek és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXXVI. törvénynek, nem sérti jogellenes módon harmadik személyek érdekeit.

Az A24 nem vállal felelősséget a hirdetés tartalmáért és a hirdetés megjelenésének jogkövetkezményeiért. A hirdetés hatására létrejövő jogviszonyoknak az A24 nem alanya.

Keresés az önéletrajz-adatbázisban

Az A24 biztosítja a munkaadó részére a munkavállalók által önkéntesen megadott önéletrajz-adatbázis használatát. Az A24 nem vállal felelősséget az önéletrajz-adatbázisban feltüntetett adatok valódiságáért, tartalmáért.

A munkaadó felhasználó az önéletrajz-adatbázist, illetve az abból letöltött adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletének kielégítése érdekében, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény betartásával használhatja.

A Felhasználó az adatokat harmadik személy részére nem adhatja tovább, és nem használhatja harmadik személyek munkaerő szükségletének kielégítése érdekében. A Felhasználó köteles gondoskodni az általa letöltött adatok védelméről vagy felhasználás utáni megsemmisítéséről.

Amennyiben a Felhasználó a fent meghatározott feltételeket megszegi, úgy a szerződésszegésért teljes polgári jogi felelősséggel tartozik.

Az A24 nem felel azokért a közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket az önéletrajz adatbázis adatainak közvetítése okozott Ügyfeleinek.

Fizetés

A megrendelt szolgáltatásokról az A24 számlát bocsát ki a megrendelő számára, amely tartalmazza az igénybevett szolgáltatások díjait. Az A24 a szolgáltatásdíjának rendezését követően indítja el a szolgáltatást.

Szolgáltatás megszüntetése, felmondása

A regisztrált felhasználó kérésére, vagy a regisztráció törlésével a szolgáltatás megszűnik.
Az A24 rendszeréből a Felhasználó minden adata végérvényesen törlődik.

Személyiségi jogok védelme

Az A24 adatlapján keresztül személyes információkat tárolhat, de ezt csak a szolgáltatás ideje alatt használja a felhasználó részére nyújtott szolgáltatás céljából.

Az A24 Internetes rendszerében az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig történik.

Mint Felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok az A24 részére, hogy e-mail címemre rendszeresen hírleveleket, reklámokat küldjön, és ezt visszavonásig használja.

Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. Az A24 az egyéb adatokat azonosításhoz, különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A felhasználó által feltöltött adatok valódiságáért, illetve az abban szereplő részletekért, valamint az oldalon közzétett hirdetésekben közölt anyagokért, – a szolgáltató – sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal. Az oldal rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károk, a felhasználót terhelik.

Tilos, az oldalra: jogsértő, pornográf, rasszista, vagy bármilyen erkölcsileg elítélhető jeleket, szimbólumokat, képeket, fotókat, grafikákat, szavakat, szöveget elhelyezni, feltölteni. Az ilyen jellegű anyagokat, a szolgáltató minden előzetes figyelmeztetés nélkül törli rendszeréből, illetve jogi eljárást kezdeményezhet az adott felhasználó ellen.

A jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen Szerződéssel összefüggő jogviták elbírálására a Felhasználók és az Üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Allas24.hu hirdetési árlistája »  

Az oldal üzemeltetője:

Net Performance Zrt.

3526 Miskolc, Arany János tér 1. D lh. 2. em

Számlaszám: 18203332-06030301-40010013

 

Adószám: 25585858-2-05

Cégjegyzék szám: 05-10-000563

Képviselője: Rácz István