Területi védőnő (45 látta)

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2) a) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva

 álláshirdetést tesz közzé

az Anya- Csecsemő és Gyermekvédelmi Tanácsadó munkahelyre,

területi védőnői munkakörbe az I. számú védőnői körzet ellátása érdekében:

 Időtartama: határozott idejű – 2019. május 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony (3 hónap próbaidő) (teljes munkaidő)

 A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint.

Feltételek:

 • Büntetlen előélet,
 • Tizennyolcadik életév betöltése,
 • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, valamint a Kjt. 20.§ d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem álló személy,
 • Főiskola, védőnői oklevél.

Előnyt jelent:

 • Védőnői munkakörben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a kiírásnak megfelelő szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi, teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolások,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát más személy is megismerheti,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. augusztus 01.

Benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A képviselő-testület fenntartja az érvénytelenné és/vagy eredménytelenné nyilvánítás jogát.

 

ÁLLÁS LEJÁRT